03 December 2018
Leestijd: 2 min.
Delen

Een start-up in dienst van de wijngaard

De geschiedenis van Immunrise Biocontrol is, net als die van vele anderen, begonnen met een ontmoeting, namelijk die tussen Lionel Navarro en Laurent de Crasto. Lionel Navarro is researchdirecteur bij het CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek) en onderzoekt met zijn team de resistentiemechanismen van de wijnstok. Laurent de Castro is oeoloog en agronoom. Hij heeft zijn debuut gemaakt bij het Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO – Nationaal instituut voor herkomst en kwaliteit). Hij bleek ondernemerstalenten te bezitten en kwam te werk bij Innovin, een unieke structuur in Frankrijk die wijnbedrijven begeleidt bij hun innovatieprojecten.

Ze waren al heel lang bevriend en deelden dezelfde visie op agronomie. Ze besloten hun vakkennis te bundelen om samen nieuwe en 100% natuurlijke antwoorden op ziekteverwekkers te ontdekken en te ontwikkelen.

In de loop van hun onderzoek identificeerden ze veelbelovende micro-organismen uit zee, in staat om de natuurlijke afweer van planten te stimuleren en de impact van ziektes op planten te beperken.  Om grondiger onderzoek te kunnen verrichten, richtten ze Immunrise Biocontrol op.

 

D-extract, de nieuwe vijand van meeldauw?

Hun wetenschappelijke experimenten berustten op de studie van microalgen, organismen die niet met het blote oog waarneembaar zijn.  Met hun ongelooflijke diversiteit hebben deze organismen bezit genomen van alle aquatische milieus en tellen tegenwoordig honderdduizenden soorten. Een echte kweekvijver van nog onbekende ecologische remedies, die uiterst nauwkeurig en gigantisch onderzoek vereisten.

Uiteindelijk was er één specifieke microalg met verrassende schimmeldodende eigenschappen die de nieuwsgierigheid van de twee associés aanwakkerde. Ze kweekten de alg, oogstten hem, maakten er poeder van en gaven hem de naam “Extrait D” (“D-extract”).

Daarna stuurden ze het extract naar het INRA in Bordeaux (het grootste agronomische researchinstituut van Europa) waar zijn effect op de belangrijkste ziekteverwekkende schimmels van de wijngaard getest werd. Het D-extract heeft zeer bemoedigende resultaten te zien gegeven in de strijd tegen meeldauw (100% efficiënt), botrytis (50%) en Esca.

 

Microalgen, de toekomst van de landbouw?

Ook al zijn deze resultaten bijzonder hoopgevend, ze moeten nog bevestigd worden. Want ze zijn behaald bij tests in het laboratorium, onder beheerste omstandigheden. De volgende stap bestaat dus uit proeven in het veld om de daadwerkelijke efficiëntie van het D-extract vast te stellen.

Op termijn moet een boederij voor de productie van microalgen het licht zien die, als extra uitdaging, een productie op industrieel niveau moet behalen. Want als deze nieuwe oplossing de juiste blijkt te zijn, kan hij op veel grotere schaal worden ingezet dan alleen de wijnbouw en een impact hebben op vele andere gebieden van de landbouw. Deze oplossing kan namelijk van groot agronomisch belang zijn, want volgens Laurent de Crasto “is één enkele behandeling, biologisch afbreekbaar, voldoende, in plaats van vier momenteel”.

Als de tests in het open veld overtuigend blijken te zijn, dan zal deze veelbelovende ontdekking uit Bordeaux het werk van wijnbouwers over de hele wereld makkelijker kunnen maken.

Laatste artikelen

X

Weet je zeker dat je je cursus wilt annuleren?

Ja

Nee

X

Are you sure you want to cancel your session?

Ja

Nee

X

Weet u zeker dat u uw cursus wilt beëindigen?

Yes

No