12 Februari 2019
Leestijd: 4 min.
Delen

De vier belangrijkste duurzame productiemethoden 

1. De beredeneerde wijnbouw

Door het gebruik van chemische productiemiddelen alleen toe te staan wanneer dit echt nodig wordt geacht, is dankzij deze productievorm de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen flink gedaald. Deze productiemiddelen moeten volledig traceerbaar zijn, met als gevolg totale transparantie inzake het gebruik.

  • Etikettering: de beredeneerde productiewijze heeft geen eigen keurmerk.
  • Maximaal toegestane dosis sulfieten: 150 mg/l voor rode wijn, 200 mg/l voor witte wijn en rosé, 235 mg/l voor bruisende wijn, 200 mg/l voor likeurwijnen en natuurlijk zoete wijnen, 300 mg/l voor zoete wijn en 400 mg/l voor likoreuze wijn.

 

 

2. Geïntegreerde wijnbouw

De geïntegreerde landbouw is radicaler dan de beredeneerde wijnbouw. Er wordt onder meer aangespoord tot preventieve teeltmethoden, gekoppeld aan biologische bestrijdingsmiddelen. Deze verbouwwijze bestaat uit een combinatie van biologische, biotechnologische en teeltmaatregelen, met een beperkt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen om de strijd tegen schadelijke organismen te controleren.

  • Etikettering: de geïntegreerde productiewijze heeft geen eigen keurmerk.
  • Maximaal toegestane dosis sulfieten: hetzelfde als in de beredeneerde landbouw.

 

3. Biologische wijnbouw

Deze wijnbouw beschermt het ecosysteem en de vruchtbaarheid van de grond door voorrang te geven aan het gebruik van producten zonder synthetische organische moleculen (koper, zwavel, plantaardige insecticiden).

  • Etikettering:

De wijnbouwer is verplicht het Europese keurmerk af te beelden (een blad gemaakt van sterren). Hij mag er vervolgens het Franse keurmerk aan toevoegen. Ook is het mogelijk de vermelding aan te brengen “En conversion vers l’agriculture biologique” (in omschakeling naar biologische landbouw).

Het Franse keurmerk van de biologische landbouw AB (Agriculture biologique) stelt een omschakelingsperiode van drie jaar van de conventionele naar de biologische landbouw verplicht, voordat de wijnbouwer het logo van hetAB-keurmerk op zijn producten mag gebruiken.

  • Maximaal toegestane dosis sulfieten: 100 mg/l voor rode wijn, 150 mg/l voor witte wijn en rosé, 205 mg/l voorbruisendewijnen, 170 mg/l voor likeurwijnen en natuurlijk zoete wijnen, 270 mg/l voor zoete wijn en 370 mg/l voor likoreuze wijnen.

 

4. De biodynamische wijnbouw

Deze wijnbouwmethode streeft ernaar het organische leven te dynamiseren en te intensifiëren door preparaten van plantaardige (kruidenaftreksels), dierlijke (koeiendrek) en minerale stoffen (quartz) te gebruiken, waarbij bovendien rekening wordt gehouden met aardse en hemelse krachten.

  • Etikettering:

Net als voor biologische wijnen is de vermelding van het Europese keurmerk verplicht. Daarnaast wordt één van de twee certificeringen (Biodyvin of Demeter) afgebeeld, eventueel met de benaming “biodynamisch”.

Biodyvin garandeert wijnen gemaakt van biodynamische druiven, gecertificeerd door Ecocert.

Demeter garandeert een handmatige oogst en een biodynamische klaring, en staat bepaalde filtermethodes toe. Met de Demeter-certificering, strikter dan Biodyvin, wordt het gebruik van koper en zwavel gehalveerd ten opzichte van de biologische wijnbouw.

  • Maximaal toegestane dosis sulfieten: 70 mg/l voor rode wijn, 90 mg/l voor witte wijn en rosé, 60 mg/l voor bruisende wijn, 80 mg/l voor likeurwijnen en natuurlijk zoete wijnen en 200 mg/l voor zoete wijn en likoreuze wijnen.

 

De zogeheten “natuurlijke” wijnen, buiten de regelgeving

De zogeheten “natuurlijke” wijnen kennen een groeiend succes. Het zijn wijnen met een lage dosis sulfiet1 of zonder toegevoegde sulfiet. Maar er bestaat geen officiële regelgeving en elke vereniging is vrij om zijn eigen regels toe te passen.

De Association des vins naturels (AVN) strijdt om wettelijke erkenning en heeft producteisen opgesteld voor haar leden. Volgens deze eisen zijn alleen inheemse gisten toegestaan in het wijnbereidingsproces, zijn “harde” methodes zoals omgekeerde osmose, flash pasteurisatie en thermovinificatie, verboden en mogen ook geen sulfieten of productiemiddelen worden toegevoegd. Het project is onlangs voorgelegd aan het comité voor AOP-wijnen van het Institut national de l’origine et de la qualité (Inao-Nationaal instituut voor herkomst en kwaliteit), maar heeft nog niet het gevraagde wettelijke kader gekregen.

 

Certificeringsmogelijkheden

Om erkenning te krijgen voor het engagement van hun bedrijf kunnen wijnbouwers meedoen aan diverse “milieucertificeringsprogramma’s”.

 

  • Certifications on bottles:

HVE (Haute Valeur Environnementale – Hoge Milieuwaarde), nauw verbonden met het MMS (hieronder), stelt doelstellingen vast aan de hand van indicatoren waarmee de milieuprestaties van de wijnbedrijven gemeten worden wat betreft biodiversiteit, fytosanitaire strategie en bodemverbetering;

Terra Vitis: de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen is de grootste uitdaging van deze certificering, die als enige een beredeneerde wijnbouw garandeert.

 

  • De andere bestaande, maar niet op de fles zichtbare certificeringen:

Milieumanagementsysteem (MMS) van de bordeauxwijnen , een ISO 14001 gecertificeerd systeem waarmee de milieuprestaties – van energieverbruik tot de arbeidsvoorwaarden van de werknemers – gemeten en verbeterd kunnen worden. Al 773 Bordeauxse bedrijven passen het toe;

Agriconfiance, een certificering die berust op een beperkt gebruik van productiemiddelen, een gereguleerd afvalbeheer en de beheersing van de natuurlijke hulpbronnen volgens een specifiek productdossier;

 

RSE Agro (voorheen 3D_Destination Développement Durable), een programma dat als roeping heeft bedrijven te helpen om de weg van de duurzame ontwikkeling in te slaan en op deze weg verder te gaan;

 

AREA (Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine), die wijnbouwers begeleidt naar steeds milieuvriendelijkere praktijken.

 

Bordeaux: de wijnbranche engageert zich!

Al tien jaar lang ontplooit de wijnstreek van Bordeaux collectieve, multidisciplinaire initiatieven om het milieu te beschermen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te beperken, overleg te plegen met omwonenden en een leesbaar aanbod te produceren. Individuele acties worden ook aangemoedigd en er wordt rekening gehouden met specifieke  lokale aspecten.

Een diepgaande revolutie waaraan ook zeven beschermings- en beheersorganisaties hebben deelgenomen door de afgelopen maanden te stemmen voor de opname van agromilieumaatregelen in hun productdossier. De voorschriften behelsen onder meer het verbod van onkruidverdelgers, de invoer van resistente druivenrassen en de verplichting om stappen te ondernemen voor een milieucertificering. Laatstgenoemde voorschriften zijn goedgekeurd door het Inao en zouden nog voor de zomer het licht moeten zien. Ze zijn bijzonder representatief voor de wil van de wijnstreek van Bordeaux om zich te engageren ten gunste van het milieu.

1 Sommige verenigingen leggen een grens op van 40 mg/l voor witte wijn en 30 mg/l voor rode wijn.

Laatste artikelen

X

Weet je zeker dat je je cursus wilt annuleren?

Ja

Nee

X

Are you sure you want to cancel your session?

Ja

Nee

X

Weet u zeker dat u uw cursus wilt beëindigen?

Yes

No