22 April 2019
Leestijd: 3 min.
Delen

Dankzij zijn rol binnen de technische dienst van de Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB – interprofessionele raad van de bordeauxwijnen) is Laurent Charlier rechtstreeks betrokken bij het project “Newvine”, in partnerschap met het Institut national de recherche agronomique (Inra – nationaal instituut voor landbouwonderzoek) en het Institut français de la vigne et du vin (IFV – Frans instituut voor wijngaard en wijn).

Deze drie instellingen slaan de handen ineen om druivenrassen te ontwikkelen die bestand zijn tegen de belangrijkste ziektes (vooral meeldauw en oïdium) en zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering, maar toch de kenmerken van bordeauxwijnen behouden. Om dat te bereiken kruisen ze resistent Inra materiaal met druivenrassen uit Bordeaux, de Cabernet Franc en de Petit Verdot. Door de kruisingen worden de rollen opnieuw verdeeld, we maken niet gewoon een Petit Verdot bis”, aldus Laurent Charlier. Het gaat er volgens hem om “de wijnbouw van morgen voor te bereiden door nieuw plantaardig materiaal te creëren dat beantwoordt aan de specifieke kenmerken van Bordeaux”.

Het programma gaat tot 2030 duren, eerst wordt het gedrag van de druiven bestudeerd,  vervolgens wordt er wijn van gemaakt en geproefd.

 

Agnès Destrac Irvine, specialist in rassenselectie in het kader van VitAdapt

Voor Agnès Destrac Irvine, van het Inra, heeft de klimaatverandering een vroegere fenolcyclus van de wijnstok tot gevolg, die meer of minder duidelijk tot uiting komt al naar gelang de vroegrijpheid van de druivenrassen. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn volgens haar te vinden in rassenselectie en VitAdapt, een gezamenlijk observatieproject onder leiding van het Inra, de CIVB en het Institut des sciences de la vigne et du vin (ISVV – instituut voor wijn- en wijngaardwetenschappen).

In dat kader is in 2009 een experimenteel perceel in het leven geroepen op het domein van het Inra, la Grande Ferrade, in de Gironde. Hier worden 52 verschillende druivenrassen geteeld uit Frankrijk en de rest van Europa, aangebracht op dezelfde onderstam. Met VitAdapt kunnen de aanpassingsmogelijkheden en het kwalitatieve potentieel van deze rassen worden bestudeerd, en ook het gedrag van de druivenrassen van Bordeaux wanneer deze te maken hebben met klimaatverandering. Een eerste proeverij heeft al plaatsgehad, maar vele tests zullen nog nodig zijn om hun typische kenmerken in dit milieu vast te stellen.

 

Nathalie Ollat, op zoek naar innovatie gericht op de onderstammen

Wij observeren een verlaagde productiviteit van de wijngaard en een gezondheidstoestand die een zekere ongerustheid kan veroorzaken bij wijnbouwers”, legt Nathalie Ollat, onderzoekster bij het Inra, uit.

Deze ongerustheid zou echter weggenomen kunnen worden dankzij innovatie gericht op de onderstammen. Momenteel zijn in Frankrijk 31 onderstammen toegestaan, voor het merendeel gecreëerd na de druifluiscrisis. Maar slechts vijf daarvan worden gebruikt voor 75 % van de aanplantingen. Het ontbreekt de sector dus aan diversiteit en moderniteit. Om dit gat te dichten stelt Nathalie Ollat twee strategieën voor:

  • Bijwerken van de kennis over de bestaande onderstammen en de polyvalentie van hun gebruik. In dat kader is Greffadapt in het leven geroepen, een experimenteel observatieperceel waar 55 onderstammen gecombineerd met vijf druivenrassen worden gekweekt;
  • Het creëren van nieuwe onderstammen door kruisingen, door kennis in genetica te ontwikkelen om de selectiemethoden te moderniseren. De onderzoekers hopen zo bronnen van weerstand tegen de druifluis en infectieuze degeneratie te vinden, en een antwoord op bepaalde uitdagingen van de klimaatverandering, zoals droogte.

De research & development rond de wijnstok wordt op verschillende manieren aangepakt, maar alle onderzoekers delen dezelfde filosofie en stellen het plantaardige materiaal centraal in de oplossingen. Alle resultaten zijn tot nu toe hoopgevend, ook al zal het nog een paar jaar duren voor ze echt doorslaggevend zullen zijn.


 Zoom op goede praktijken

Gezonde trossen op Château Dalem dankzij de seksuele verwarring

Het domein in het AOP-gebied Fronsac zet zich al jaren in voor duurzame wijnbouw. Om hierin nog een stapje verder te gaan heeft men er ook besloten gebruik te maken van de techniek van seksuele verwarring, een collectieve bestrijdingsmethode van de druivenworm. Een volledig natuurlijke methode die feromonen gebruikt om de ontwikkeling van de rupsen tegen te gaan en dus schade aan de druiven te voorkomen. Een methode met vele kwaliteiten, onschadelijk voor de gebruiker en fauna- en milieuvriendelijk. Château Dalem is één van de voorlopers van deze methode voor biocontrole in het AOP-gebied.


 

Laatste artikelen

X

Weet je zeker dat je je cursus wilt annuleren?

Ja

Nee

X

Are you sure you want to cancel your session?

Ja

Nee

X

Weet u zeker dat u uw cursus wilt beëindigen?

Yes

No